DOKUMENTERING

Dokumentera hur allt ser ut. Fastighetsbolag & fastighetsförvaltare skannar undercentraler, elcentraler eller hela fastigheter vilket undviker onödiga resor. Många gånger räcker det med en snabb koll för att veta vilken åtgärd som behöver göras om något går sönder. Kolla i den sparade Naviplanfilen i stället för att åka ut.

Skador kostar försäkringsbolagen mångmiljardbelopp varje år. Pengar kan sparas om ni får bättre koll på skadans omfattning och vilka åtgärder som behöver göras. Vid till exempel en vattenskada skannas de skadade delarna av byggnaden så snart skadan upptäckts. Detta för att kunna återställa allt till hur det såg ut innan det revs ut. Skanna när allt är utrivet för att se skadans omfattning och eventuellt även under uppbyggnadsfasen.