PROJEKTERING

Ska det renoveras eller byggas om. Skanna innan ni sätter igång och använd skanningen som ett komplement till ritningen (ritningen kan vi också göra i exempelvis DWG). Det finns saker som inte syns på ritning och som är viktigt att ta hänsyn till när det ska byggas om. Det kan vara hur ventilationen ser ut, vägguttag, stuckaturer, belysning med mera. Ändringarna blir färre när ni har skanningen tillgänglig innan ni påbörjar projekteringen. Detta spar tid och pengar.
Skanna även under byggets gång. Ni ser hur allt ser ut innan ni bygger igen schakt, elledningar, vattenrör med mera. Bra att ha som dokumentering. Skanningen delas enkelt på en länk och kan ses i både dator och mobil. Detta används med fördel när inte alla inblandade kan vara på plats.

 

En lägenhet under pågående ombyggnad där skanning utförts för att underlätta projektet.


 

Villa ska byggas om och kunden önskade en skanning av befintligt utseende.