ENTRE (3)

Relationsritning över entréplan i Adelswärdska huset av Areakorrekt