15 tr

Relationsritning över ett av kungstornet i Stockholm | Areakorrekt